Header

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ЈЕДНОГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ КРИМИНОЛОШКО ПРАВНУ НАУЧНУ ОБЛАСТ

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици обавештава јавност да се реферат комисије за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа једног асистента за ужу криминолошко правну научну областTags:

ТЕРМИНИ О ОДРЖАВАЊУ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА

1. МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ - 08.04.2015. године у 15 сати
2. БРАЧНО И ПОРОДИЧНО ИМОВИНСКО ПРАВО - 14.04.2015. године у 16 сати
3. ПРАВНА И ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА - 16.04.2015. године у 9 сати
4. КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ - -20.04.2015. године у 10 сати
5. ПОРОДИЧНО ПРАВО - 27.04.2015. године у 11 сати 
6. ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО - 28.04.2015. године у 15 сати 

ТЕРМИНИ О ОДРЖАВАЊУ КОЛОКВИЈУМА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА

1. ПСИХОЛОГИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА - 15.04.2015. године у 9 сати
2. КРИМИНАЛИСТИКА - 15.04.2015. године у 15 сати
3. МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО - 20.04.2015. године у 10 сати 
4. ПОРОДИЧНО ПРАВО - 25.05.2015. године у 11 сати 

РАСПОРЕД ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2014-2015. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА МОЖЕ БИТИ ПРОМЕЊЕН БЕЗ НАЈАВЕ ИЛИ СЕ МОЖЕ ДЕСИТИ ГРЕШКА КОД УНОСА.

РАСПОРЕД ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2014-2015. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА МОЖЕ БИТИ ПРОМЕЊЕН БЕЗ НАЈАВЕ ИЛИ СЕ МОЖЕ ДЕСИТИ ГРЕШКА КОД УНОСА.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ЗА ПЕРИОД 01.04.2015.-30.04.2015. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА МОЖЕ БИТИ ПРОМЕЊЕН БЕЗ НАЈАВЕ ИЛИ СЕ МОЖЕ ДЕСИТИ ГРЕШКА КОД УНОСА.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ЗА ПЕРИОД 01.04.2015.-30.04.2015. ГОДИНЕ

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА МОЖЕ БИТИ ПРОМЕЊЕН БЕЗ НАЈАВЕ ИЛИ СЕ МОЖЕ ДЕСИТИ ГРЕШКА КОД УНОСА.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 
у поступку јавне набавке мале вредности, бр.01/2015
услуге штампања публикација
( Зборници радова, монографије, уџбеници, практикуми, информатор)

Конкурсна документација.

НАУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ - ПРАВО И ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ

НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ФАКУЛТЕТА, 24. ЈУНА 2014. ГОДИНЕ ОДРЖАН ЈЕ НАУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ, ПОД НАЗИВОМ ''ПРАВО И ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ''.

Syndicate content